Kognitivní zkreslení v komunikaci: Jak nás naše myšlení klame při sdělování informací

Dagmar Krejzová - Kouč osobního rozvoje (ACC)®

Kognitivní zkreslení v komunikaci: Jak nás naše myšlení klame při sdělování informací

27. března 2023 Uncategorized 0

Komunikace je klíčovou součástí našeho každodenního života. Neustále komunikujeme s lidmi kolem nás, ať už jsou to přátelé, rodina, kolegové nebo cizí lidé. Přestože se zdá, že jsme dobří v komunikaci, může být naše vnímání a interpretace informací zkreslená. Tato zkreslení mohou být způsobena kognitivními zkresleními, které ovlivňují naše myšlení a chování.Kognitivní zkreslení je termín používaný v psychologii pro popis systematických chyb v našem myšlení a rozhodování, které vedou k nepřesným, nesprávným nebo iracionálním závěrům. Tyto chyby mohou být způsobeny mnoha faktory, jako jsou emocionální stavy, zkušenosti a stereotypy, nebo nesprávné heuristiky (myšlenkové zkratky) a omezené zdroje informací. Mezi nejčastější kognitivní zkreslení patří například potvrzovací zkreslení (tendence hledat a preferovat informace, které potvrzují naše stávající názory a přesvědčení), disponibilitní zkreslení (tendence hodnotit pravděpodobnost událostí na základě toho, jak snadno si vzpomeneme na příklady z minulosti),efekt zpětného pohledu (tendence vidět předešlé události jako předvídatelné a zřejmé), a mnoho dalších. Velmi častým kognitivním zkreslením je i atribuční chyba.

Atribuční chyba je jedním z kognitivních zkreslení, které ovlivňuje naše hodnocení a interpretaci chování ostatních lidí. Atribuce znamená přiřazování příčin a vysvětlení důvodů za konkrétní chování. Atribuční chyba vzniká, když přisuzujeme chování jiných lidí výhradně jejich vnitřním rysům a přehlížíme kontextuální faktory. Typickýmpříkladem atribuční chyby je, když připisujeme úspěch druhé osoby výhradně jejím vnitřním vlastnostem, jako je inteligence nebo talent, a nebereme v úvahu faktory jako štěstí nebo příznivé okolnosti. Na druhé straně, když se někdo chová nevhodně, můžeme snadno přisuzovat jeho chování osobnostním rysům, aniž bychom brali v úvahu kontextuální faktory, jako je například stres nebo vnější tlaky. Určitě jste zažili situaci, kdy Vás někdo například předjel velmi rychle přes plnou čáru, začali jste nadávat jaký je to hazardér, riskuje, možná padla i nějaká ostřejší slova. A co když ten dotyčný vezl ženu do porodnice, nebo se zpozdil a chvátal na pracovní pohovor, který rozhodne o jeho další budoucnosti?

Atribuční chyba může mít důsledky v komunikaci a mezilidských vztazích. Pokud přehlížíme kontext a přisuzujeme chování pouze vnitřním rysům, můžeme být k druhým lidemnespravedliví a může to vést ke špatnému porozumění a nedorozumění. Proto je důležité být si vědomi atribuční chyby a brát v úvahu jak vnitřní, tak kontextuální faktory při hodnocení chování druhých lidí.

Vybavujete si, kdy jste se naposledy nechali ovlivnit atribuční chybou?

Kognitivní zkreslení jsou běžným jevem, který ovlivňuje naši komunikaci. V dnešní době, kdy jsme neustále vystaveni mnoha informacím, je důležité se naučit rozpoznávat a vyhýbat se kognitivním zkreslením. Využití kritického myšlení, otázek a zpětné vazby, osobní reflexe a zlepšení empatie jsou nástroje, které nám mohou pomoci lépe porozumět. Během koučování poznáváte sami sebe a lépe dokážete odhalovat i vaše kognitivní zkreslení.